Maturus , výroční zpráva 2017

Výroční zpráva získala 2. místo v soutěži Zlatý středník 2018.