Tréninkové zaměstnání , pro OZP grafiky

 

 

Maturus patří k minoritě sociálních podniků, které provozují jak inkluzivní tak tranzitní program. To znamená, že zaměstnává více jak 50% lidí se zdravotním postižením v řadách stálých zaměstnanců (inkluze) a z prostředků získaných z vlastní činnosti a dalších zdrojů provozuje tranzitní program (tréninkové pracoviště), v jehož rámci mohou získat několikaměsíční praxi další lidé s postižením.

Tranzitní program byl otevřen v červnu 2011. Jeho provoz představuje konkrétní naplňování poslání sociální firmy Maturus.

V tranzitním programu mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a další lidé s handicapem pracovat a vzdělávat se pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Zažívají prostředí reálné firmy, komunikují se zákazníky o reálných zakázkách, získávají tolik potřebnou praxi, posilují své kompetence a sebevědomí. Stávají se součástí teamu a jsou po dobu programu regulérními zaměstnanci. Maturus tímto způsobem usiluje o zvýšení jejich šancí na pozdější uplatnění na otevřeném pracovním trhu.

 

Z HISTORIE

V roce 2022 tranzitní program podpořila ING bank prostřednictvím projektu Community investment. Podpora trvá i v roce 2023. Děkujeme.

V roce 2021 bylo pracoviště podpořeno z grantu  KB Nadace Jistota

V roce 2019-2020 bylo pracoviště podpořeno z grantu Nadace Jedličkova ústavu.

V roce 2018 byly v tréninkovém programu zaměstnány čtyři osoby se znevýhodněním. Projekt probíhal od března do října 2018 a byl podpořen KB Nadace Jistota.

V roce 2017 jsme získali podporu z NJÚ, ČSOB Stabilizace sociálních podniků a T-Mobile Mluvme spolu.

V roce 2016 bylo pracoviště podpořeno z grantu Nadace Jedličkova ústavu.

V období únor až říjen 2015 v rámci projektu Do práce s podporou a praxí. Oba projekty byly podpořeny z prostředků ESF. Výstupem z projektu Do práce s podporou a praxí je brožura: Do práce s podporou Centra pracovní rehabilitace

V období červenec 2012 – srpen 2014 byl tranzitní program provozován ve spolupráci s Asistencí, o. p. s. v rámci projektu "Inspirace zaměstnáním" .

Děkujeme všem.