O nás

 

Kdo jsme

Grafické studio, které již od r. 2010 nabízí širokou škálu služeb. Základem je pro nás pečlivost, spolehlivost a kvalita výstupů.

Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj.

Současně provozuje tréninkový program, ve kterém mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem pracovat a vzdělávat se pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Maturus se hlásí k principům sociálního podnikání

Sociální prospěch – Maturus zaměstnává více než 50 % osob se znevýhodněním. Zaměstnanci mají možnost se aktivně podílet na směřování podniku. Kladen je důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

Ekonomický prospěch – 100 % zisku je reinvestováno do rozvoje organizace k naplňování společensky prospěšného cíle.

Místní a enviromentální princip – Maturus spolupracuje s místními aktéry (státní správa, JÚŠ, místní dodavatelé). Při práci klade důraz na ekologicky šetrné hospodaření a výrobu.

 

CO děláme

Propagujeme práci lidí s handicapem a principy sociálního podnikání. Rozšiřujeme lidem s handicapem možnosti uplatnění na otevřeném pracovním trhu.

 

ČEMU VĚŘÍME

Věříme, že svým působením inspirujeme společnost směrem k myšlence, že pracovat s radostí mění nejen vnitřní prostředí člověka, ale i společnost jako celek.

 

Z historie

Maturus v roce 2010 založila Nadace Jedličkova ústavu v rámci programu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy získali zaměstnání a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme do světa obohacené o další poselství.

 

JSME ČLENY

AVPO
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita.

Asociaci společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. 

TESSEA ČR
TESSEA ČR, z.s.  je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. 

 

NAŠI PARTNEŘI


Nadace Jedličkova ústavu

Jedličkův ústav a školy

Quantcom, a. s.