Náhradní plnění , pro vaši firmu

 

Má vaše firma více jak 25 zaměstnanců? Firemní zákazníci grafického studia Maturus získávají nákupem našich služeb kromě jiného možnost splnit jednu ze svých zákonných povinností.

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

§ 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.[1]

Pro splnění tzv. povinného podílu existují tři způsoby:
1.)   zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením (dále jen OZP) v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců; tam, kde to z jakéhokoliv důvodu není možné, vstupují do hry varianty 2. a 3., tzv. náhradní plnění:

2.)  odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci
se zdravotním postižením – právě takovým zaměstnavatelem je i Maturus, o. p. s.;

3.) odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Nákup u nás neznamená jen získání potřebné faktury, ale reálnou podporu skutečným lidem se zdravotním postižením zaměstnaným za férových podmínek.