Nadace Kooperativy 
Strom pro lepší život

layout | ilustrace

vizuál každoroční charitativní akce zaměstnanců Kooperativy